Archives: Sierpień 2005

Jezioro…

Będąc nad różnymi jeziorami (czy to podczas wakacji, czy lokalnych jezior), popełniłem piękne zdjęcia…