Archives: Wrzesień 2008

apache2 + php4/php5 + mysql5

Najprościej jest zainstalować przez jedną komendę – ale nie zawsze tak moża, bo pakietów brakuje. Poniżej przedstawiam wersję skróconą: apt-get install apache2 mysql-server-5.0 php4-* Lecz niestety brakuje tu czasem pakietów php4. Poniżej przedstawiam wersję wydłużoną: apt-get install apache2 mysql-server-5.0apt-get install php4-sqlite php4-curl php4-uuid php4-kadm5 php4-interbase php4-mhash php4-pgsql php4 php4-xslt php4-imap php4-domxml php4-gd php4-pspell php4-ldap php4-tclink […]