Apache Bug 2.2.11

W razie jakbyśmy zobaczyli w logach serwera Apache:

[notice] child pid 22527 exit signal Segmentation fault (11)

Jest to błąd lub też niekompatybilność serwera Apache z nowym jądrem/kernelem. Należy wydać komendę:

echo 1024 > /proc/sys/fs/epoll/max_user_instances

Gdzie:

  • 1024 jest liczbą większą od parametru MaxClients w Apache.

…i problem znika.

Zmiana nazwy maszyny w linuxie

W poradniku http://pomoc.ovh.pl/ZmianaNazwyMaszyny jest opisane jak zmieniać nazwę maszyny dla RedHata. Jak to w Linux Debianie się ma? Wystarczy:

hostname [maszyna]
[vi] /etc/hostname: [maszyna]
[vi] /etc/hosts: [ip maszyny] [maszyna]
[vi] /etc/mail/local-host-names: dopisać [maszyna]
cp /etc/mail/sendmail.cf /etc/mail/sendmail.cf_
[vi] /etc/mail/sendmail.mc: MASQUERADE_AS(`........

zmienić na:

MASQUERADE_AS(`[maszyna]`)dnl

na koniec wystarczy:

/etc/init.d/networking restart
/etc/init.d/sendmail restart

Wytłumaczenie:

  • zamiast [vi] można użyć innego edytora tekstu np. standardowego w Midnight Commander – komenda mcedit,
  • za [maszyna] podstawić swoją nazwę kanoniczną (nazwę hosta),
  • za [ip maszyny] podstawić fizyczne ip dla danego serwera.

i działa.