Archives: Styczeń 2009

Apache Bug 2.2.11

W razie jakbyśmy zobaczyli w logach serwera Apache: [notice] child pid 22527 exit signal Segmentation fault (11) Jest to błąd lub też niekompatybilność serwera Apache z nowym jądrem/kernelem. Należy wydać komendę: echo 1024 > /proc/sys/fs/epoll/max_user_instances Gdzie: 1024 jest liczbą większą od parametru MaxClients w Apache. …i problem znika.

Zmiana nazwy maszyny w linuxie

W poradniku http://pomoc.ovh.pl/ZmianaNazwyMaszyny jest opisane jak zmieniać nazwę maszyny dla RedHata. Jak to w Linux Debianie się ma? Wystarczy: hostname [maszyna] [vi] /etc/hostname: [maszyna] [vi] /etc/hosts: [ip maszyny] [maszyna] [vi] /etc/mail/local-host-names: dopisać [maszyna] cp /etc/mail/sendmail.cf /etc/mail/sendmail.cf_ [vi] /etc/mail/sendmail.mc: MASQUERADE_AS(`…….. zmienić na: MASQUERADE_AS(`[maszyna]`)dnl na koniec wystarczy: /etc/init.d/networking restart /etc/init.d/sendmail restart Wytłumaczenie: zamiast [vi] można użyć innego […]