Archives: Maj 2009

Zmiana uprawnień katalogów i plików – hurtowo

Chciałem zmienić prawa do katalogów i plików jednocześnie tak aby katalog miał inne prawa niż plik w nim znajdujący się. Zwykłe chmod XXX * -R nie było tym czego potrzebowałem. Z pomocą przyszły dwa polecenia, find oraz xargs. Kod: find . -type f -print0 | xargs -0 chmod XXX find . -type d -print0 | […]