Category Archives: devBlog

klasy w tr

Pętla for pobierze nam wszystkie pliki w danym katalogu, po czym poleceniem mv oraz tr zmienimy im nazwę. W nawiasach kwadratowych podany jest zakres znaków jakie mają zostać zamienione. Możemy delikatnie zmodyfikować skrypt i wykorzystać klasy znaków dla polecenia tr: Kod: for i in `cat $1 | grep -v ” ” | sort | uniq`; […]

Bind9: named "max open files (1024) is smaller than max sockets (4096)"

Po upgrade Debiana z Etch do Lenny bind9 w logach możemy zobaczyć komunikat: „max open files (1024) is smaller than max sockets (4096)”.Na google szukałem chwilę, ale znalazłem.Teraz też pomogło: Kod: ulimit -HSn 8192# /etc/init.d/bind9 restart no i w logach mamy: Kod: using up to 4096 sockets Misja wykonana! Źródło: http://www.antynet.pl/node/44 Podczas poszukiwań znalazłem rozwiązanie […]

Crontab: komunikaty na maila – wyłączone

Jeśli chcemy wyłączyć raporty z crontaba należy zmodyfikować plik główny crontaba (uruchamiając komende poprzez uzytkownika root): Kod: crontab -e Należy dopisać lub zmienić linijkę na początku pliku: Kod: MAILTO=”” i działa. Aby włączyć wystarczy tą linijkę usunąć.

Eksport i import bazy danych mysql

Eksport bazy danych: Kod: mysqldump -B testowa -u root -p > dump_testowa.sql – system poprosi o hasło– potrzebne są odpowiednie uprawnienia, ale root powinien je mieć Źródło: kody.wig.pl Wersja spakowana do .sql.gz: Kod: mysqldump -B testowa -u root -p | gzip > dump_testowa.sql.gz I tak mamy pełny instruktaż dot. importu (zrzutu, dumpu) bazy danych. Import […]

Zmiana uprawnień katalogów i plików – hurtowo

Chciałem zmienić prawa do katalogów i plików jednocześnie tak aby katalog miał inne prawa niż plik w nim znajdujący się. Zwykłe chmod XXX * -R nie było tym czego potrzebowałem. Z pomocą przyszły dwa polecenia, find oraz xargs. Kod: find . -type f -print0 | xargs -0 chmod XXX find . -type d -print0 | […]

Apache Bug 2.2.11

W razie jakbyśmy zobaczyli w logach serwera Apache: [notice] child pid 22527 exit signal Segmentation fault (11) Jest to błąd lub też niekompatybilność serwera Apache z nowym jądrem/kernelem. Należy wydać komendę: echo 1024 > /proc/sys/fs/epoll/max_user_instances Gdzie: 1024 jest liczbą większą od parametru MaxClients w Apache. …i problem znika.

Zmiana nazwy maszyny w linuxie

W poradniku http://pomoc.ovh.pl/ZmianaNazwyMaszyny jest opisane jak zmieniać nazwę maszyny dla RedHata. Jak to w Linux Debianie się ma? Wystarczy: hostname [maszyna] [vi] /etc/hostname: [maszyna] [vi] /etc/hosts: [ip maszyny] [maszyna] [vi] /etc/mail/local-host-names: dopisać [maszyna] cp /etc/mail/sendmail.cf /etc/mail/sendmail.cf_ [vi] /etc/mail/sendmail.mc: MASQUERADE_AS(`…….. zmienić na: MASQUERADE_AS(`[maszyna]`)dnl na koniec wystarczy: /etc/init.d/networking restart /etc/init.d/sendmail restart Wytłumaczenie: zamiast [vi] można użyć innego […]

apache2 + php4/php5 + mysql5

Najprościej jest zainstalować przez jedną komendę – ale nie zawsze tak moża, bo pakietów brakuje. Poniżej przedstawiam wersję skróconą: apt-get install apache2 mysql-server-5.0 php4-* Lecz niestety brakuje tu czasem pakietów php4. Poniżej przedstawiam wersję wydłużoną: apt-get install apache2 mysql-server-5.0apt-get install php4-sqlite php4-curl php4-uuid php4-kadm5 php4-interbase php4-mhash php4-pgsql php4 php4-xslt php4-imap php4-domxml php4-gd php4-pspell php4-ldap php4-tclink […]

sshd: info po podaniu loginu

Za konfigurację sshd odpowiedzialny jest plik /etc/sshd_config. A więc robimy tak: mcedit /etc/sshd_config dopisujemy poniższą linijkę: Banner /etc/ssh/sshd_banner tworzymy plik o podanej nazwie: touch /etc/ssh/sshd_banner z porządaną treścią zakończoną klawiszem ENTER (_nową pustą linią na końcu całego pliku_), później wystarczy: /etc/init.d/sshd restart zalogować się ponownie i po podaniu loginu, przed wpisaniem hasła, widzimy zawartość pliku […]