Curriculum Vitae

Curriculum Vitae
Waldemar Jakub Galiński
Data urodzenia: 14.09.1984
Obywatelstwo: polskie
78-600 Wałcz
Polska
Kontakt
Wykształcenie
2003 – 2005 Towarzystwo Edukacji Bankowej (Piła)

Wydział: Szkoła Informatyki i Internetu
Specjalizacja: technik informatyk o specjalności sieci komputerowe
Stopień: technik
praca dyplomowa – „Linux”
1999 – 2003 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego (Wałcz)

klasa (ogólnokształcąca)
Doświadczenie zawodowe
styczeń 2023 –
obecnie
fpsystem F. Pacewicz
(Wałcz)

Informatyk – Programista

– zarządzanie hostingiem (zarządzanie serwerem www/e-mail, pocztą elektroniczną, zarządzanie kilkoma serwisami internetowymi)
– zarządzanie serwerami firmy (Linux/Microsoft® Windows®) (konfiguracja, administracja, obsługa bieżąca)
– programowanie systemów informatycznych (tworzenie aplikacji web dla klienta końcowego w ReAct, Angular)
paździenik 2019 –
wrzesień 2022
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Wałcz)
Technik informatyk

– zarządzanie hostingiem (zarządzanie serwerem www/e-mail, pocztą elektroniczną, zarządzanie kilkoma serwisami internetowymi)
– zarządzanie serwerami firmy (Linux/Microsoft® Windows®) (konfiguracja, administracja, obsługa bieżąca)
– programowanie wewnętrznych systemów informatycznych (tworzenie aplikacji web do bieżącej działalności Szpitala w PHP, MySQL)
listopad 2006 –
październik 2019
ComDes Spółka Jawna Krystyna Galińskka & Zbigniew Milc & Waldemar Galiński (Wałcz)
Specjalista d/s. sieci komputerowych i Internetu

– programowanie wewnętrznych systemów informatycznych firmy (tworzenie aplikacji web do bieżącej działalności firmy w PHP, MySQL)
– nadzorowanie sieci LAN/WAN firmy
– zarządzanie serwerami firmy (Linux/Microsoft® Windows®) (konfiguracja, administracja, obsługa bieżąca)
– kontakty z klientem (pozyskiwanie nowych klientów, uzgadnianie kontraktów, negocjacje)
– sprzedaż i wdrażanie (instalacja, konfiguracja) routerów, switchy u klientów
– wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa według RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)
grudzień 2005 –
maj 2006
Komenda Powiatowa Policji (Wałcz)
pomocnik dyżurnego (staż)

– obieg dokumentów
– przyjmowanie interesantów
– praca biurowa
Osiągnięcia
2018-04-26 –
2018-04-27
Kurs Inspektor Ochrony Danych według rozporządzenia RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – Zespół Ekspertów Manager, ZEM Kraków

  • Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: Inspektor Ochrony Danych – kod zawodu: 242111
  • Certyfikat potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych
Szkolenia
2019-01-14 –
2019-01-18
Kurs System zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie
BSMART Sp. z o.o. o/Szczecin

2018-11-19 –
2018-11-23
Kurs Administracja systemem Linux na poziomie zaawansowanym
BSMART Sp. z o.o. o/Szczecin

2018-04-26 –
2018-04-27
Kurs Inspektor Ochrony Danych według rozporządzenia RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)
Zespół Ekspertów Manager, ZEM Kraków

2014-10-27 –
2014-10-31
Kurs Utrzymanie bazy danych MS SQL Server 2012
Altkom Szczecin

2014-10-06 –
2014-10-10
Kurs Instrukcje zapytań w języku T-SQL dla MS SQL Server 2012
Altkom Szczecin

Umiejętności
Biegła obsługa komputera
Aplikacje użytkowe – pakiet Microsoft® Office®: Access, Excel, Power Point, Word, OneNote
– klienci poczty elektronicznej: Microsoft® Outook Express, Mozilla® Thunderbird
– przeglądarki stron internetowych: Microsoft® Internet Explorer, Mozilla® Firefox, Google® Chrome®
Grafika, multimedia – Adobe® Photoshop® CS2/CS3 PL
– Adobe® Audition® 2.0 ENG (znany kiedyś jako CoolEdit Pro)
Języki programowania Programowanie dla wewnętrznych systemów informatycznych firmy:
– programowanie stron internetowych: HTML, PHP, MySQL, ReAct, Angular;
– programowanie pod linux: bash;
Systemy operacyjne – Linux Debian (poziom: administrator)
– Linux Slackware (poziom: administrator)
– Microsoft® Windows® (wszystkie wersje)
Języki
angielski średni (poziom: Intermediate)
Hobby
– fotografia: amatorsko – każdy typ fotografii cyfrowej » galeria
– dźwięk: miksowanie utworów, jingle, dźwięki okolicznościowe
– linux: konfigurowanie serwerów usług (DNS,FTP,WWW), programowanie w Bash
– WWW: programowanie w PHP
Gdzie można mnie znaleźć?
Moje profile w serwisach społecznościowych:
Facebook.com/jakubgalinskipl
YouTube.com/jakubgalinski
chomikuj.pl/JakubGalinski