wrzesień 4

apache2 + php4/php5 + mysql5

Najprościej jest zainstalować przez jedną komendę – ale nie zawsze tak moża, bo pakietów brakuje. Poniżej przedstawiam wersję skróconą:

apt-get install apache2 mysql-server-5.0 php4-*

Lecz niestety brakuje tu czasem pakietów php4. Poniżej przedstawiam wersję wydłużoną:

apt-get install apache2 mysql-server-5.0
apt-get install php4-sqlite php4-curl php4-uuid php4-kadm5 php4-interbase php4-mhash php4-pgsql php4 php4-xslt php4-imap php4-domxml php4-gd php4-pspell php4-ldap php4-tclink php4-ps php4-mcal php4-mysql php4-json php4-mcrypt php4-recode php4-imagick php4-ming php4-sqlite3 php4-odbc php4-apd php4-cgi php4-pear php4-cli php4-dev php4-gd2 php4-gd php4-suhosin php4-idn php4-auth-pam php4-lasso php4-common php4-librdf php4-memcache php4-mapscript php4-sybase libapache-mod-php4 php4-snmp php4-xapian libapache2-mod-php4 php4-clamavlib php4-syck php4-spplus

php5? Nie ma problemu:

apt-get install apache2 mysql-server-5.0
apt-get install memcached php5 libapache2-mod-php5 php5-adodb php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-imagick php5-imap php5-intl php5-ldap php5-mcrypt php5-memcache php5-mysql php5-pgsql php5-pspell php5-snmp php5-sqlite php5-xmlrpc php5-xsl php5-exactimage php5-ffmpeg php5-gdcm php5-vtkgdcm php5-lasso php5-mapscript php5-ming php5-geoip php5-memcached php5-ps php5-radius php5-rrd php5-sasl php5-svn php5-tokyo-tyrant php5-dbg php5-enchant php5-fpm php5-gmp php5-interbase php5-odbc php5-recode php5-sybase php5-tidy php5-librdf php5-remctl php5-xcache php5-xdebug

I działa!To moje myśli! Wszelkie prawa zastrzeżone ;)

Opublikowano 2008/09/04 przez Jakub Galiński in category "devBlog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *