ś.p. Jan Paweł II

https://jakubgalinski.pl/img/galeria/ Paryż nie mogłem nie zahaczyć o plac Św. Piotra i zrobić zdjęcia tego okna.
Zdjęcie fragmentu bloku z oknem z którego ś.p. Jan Paweł II patrzył podczas spotkań z wiernymi.